shaloti

טוהר גולדנברגעל עצמי
טוהר גולדנברג עדיין לא כתב את התיאור של הדף

קריירה
טוהר גולדנברג לא ציין היכן עסק

לימודים
טוהר גולדנברג לא ציין היכן למד

כבוד15
שאל3
ענה3
צפיות0
לאחרונה
הצטרפות

תחומי עניין - 0

שאלות | תשובות | קריירה | לימודים
shaloti - הרשמה
* נשלח דברים חשובים כמו שחזור סיסמא לבקשתך
תאריך לידה
* התאריך לידה לא יוצג לאף אחד וישמש בעיקר לשחזור הסיסמא


זכר   נקבה
בלחיצה על כפתור ההרשמה הינך מסכים
פרטי הפרטיות שלנו.

יש לך משתמש? התחברות
shaloti - חיבור
שחכתי סיסמא
אין לך משתמש? הרשמה
shaloti - שחזור סיסמא