shaloti

כריסטין מאנדזעל עצמי
כריסטין מאנדז עדיין לא כתב על עצמו

קריירה
כריסטין מאנדז לא ציינה היכן עסקה

לימודים
כריסטין מאנדז לא ציינה היכן למדה

כבוד5
שאל2
ענה2
צפיות0
לאחרונה
הצטרפות

תחומי עניין - 0

שאלות | תשובות | קריירה | לימודים
  1. איך להרוויח כסף

    עבודהיזמות
  2. למה מחירי המחייה עולים בקביעות

    כלכלה
shaloti - הרשמה
* נשלח דברים חשובים כמו שחזור סיסמא לבקשתך
תאריך לידה
* התאריך לידה לא יוצג לאף אחד וישמש בעיקר לשחזור הסיסמא


זכר   נקבה
בלחיצה על כפתור ההרשמה הינך מסכים
פרטי הפרטיות שלנו.

יש לך משתמש? התחברות
shaloti - חיבור
שחכתי סיסמא
אין לך משתמש? הרשמה
shaloti - שחזור סיסמא