shaloti

חסן מנאןעל עצמי
חסן מנאן עדיין לא כתב את התיאור של הדף

קריירה
חסן מנאן לא ציין היכן עסק

לימודים
חסן מנאן לא ציין היכן למד

כבוד5
שאל6
ענה2
צפיות0
לאחרונה
הצטרפות

תחומי עניין - 0

שאלות | תשובות | קריירה | לימודים
 1. רטוריקה, פירוש

  לשון
  חסן מנאן 5
 2. מאיפה יוצאים הטסטים בירושלים

  טסט
  חסן מנאן 5
 3. איך לשחרר סתימת דיו במדפסת של EPSON

  מדפסות
  חסן מנאן 5
 4. איך להמנע מההשלכות של ישיבה ממושכת מול המחשב

  בריאות
  חסן מנאן 5
 5. מה גורם לבני אדם לפתח סטריאוטיפים?

  פסיכולוגיה
  חסן מנאן 5
 6. IPv4 או IPv6, מה ההבדל?

  רשתות
  חסן מנאן 5
shaloti - הרשמה
* נשלח דברים חשובים כמו שחזור סיסמא לבקשתך
תאריך לידה
* התאריך לידה לא יוצג לאף אחד וישמש בעיקר לשחזור הסיסמא


זכר   נקבה
בלחיצה על כפתור ההרשמה הינך מסכים
פרטי הפרטיות שלנו.

יש לך משתמש? התחברות
shaloti - חיבור
שחכתי סיסמא
אין לך משתמש? הרשמה
shaloti - שחזור סיסמא