shaloti

מספר רציונלי ואי-רציונלי מה היא ההגדרה

מה ההגדרה המתמטית למספרים שהם רציונליים ואי רציונליים ואם אפשר בבקשה כמה דוגמאות מכל אחד או אפילו הוכחה.

תחומים: מתמטיקה
אהבתי | לא אהבתי0

  1. הערה
1

תשובה אחת

מספר רציונלי הוא עצם בקבוצת כל המספרים הרציונליים שמסומנת לרוב באות Q.
כל מספר שניתן להציג כשבר(מונה חלקי מכנה).
קבוצה זו מכילה ממש את כל המספרים הטבעיים וכל המספרים השלמים, כלומר N⊂Q∧Z⊂Q וגם את כל המספרים 
שניתן להציג כשבר טהור.

מספר אי-רציונלי הוא כל מספר שלא איבר בקבוצת הרציונליים. מספר שבלתי ניתן להציגו כשבר (כמו 2√).
כל המספרים האי רציונליים הם איברים של קבוצת המספרים המרוכבים.

אהבתי | לא אהבתי0

  1. הערה

תשובה שלך


אנונימי?
have a question mark

לא מה שחיפשת? גלו עוד שאלות ותשובות בתחומים מתמטיקה או באפשרותך לשאול שאלה

shaloti - הרשמה
* נשלח דברים חשובים כמו שחזור סיסמא לבקשתך
תאריך לידה
* התאריך לידה לא יוצג לאף אחד וישמש בעיקר לשחזור הסיסמא


זכר   נקבה
בלחיצה על כפתור ההרשמה הינך מסכים
פרטי הפרטיות שלנו.

יש לך משתמש? התחברות
shaloti - חיבור
שחכתי סיסמא
אין לך משתמש? הרשמה
shaloti - שחזור סיסמא