shaloti

תנך

> 0 | 1

לא נכתב תיאור לתחום תנך

כתיבת שאלה

תנך שאלות ותשובות

 1. צפיות
  8

  תשובות
  1

  מה,מסמל שהקב"ה יתגלה למשה מסנה בוער?

  מחשבה א'ֹֹ התגלה אליו מסנה מטעם צניעותו של הקב"ה. מחשבה ב' משום שניסה להעביר לו את מצב בני ישראל. מה ניתן להבין שהוא התגלה דווקא מסנה כי זה השיח הכי חסר צבע חלש מת וזה מסמל את מצב בני ישראל חסר להם ה קרא עוד

  תנך
shaloti - הרשמה
* נשלח דברים חשובים כמו שחזור סיסמא לבקשתך
תאריך לידה
* התאריך לידה לא יוצג לאף אחד וישמש בעיקר לשחזור הסיסמא


זכר   נקבה
בלחיצה על כפתור ההרשמה הינך מסכים
פרטי הפרטיות שלנו.

יש לך משתמש? התחברות
shaloti - חיבור
שחכתי סיסמא
אין לך משתמש? הרשמה
shaloti - שחזור סיסמא